Ceny ubytování

Ceník účinný od 1.1.2020

Ceny uvedeny včetně 15 % DPH 

 

apartmán

zaměstnanec univerzity

(apartmán / noc)

veřejnost

(apartmán / noc)

4 lůžkový apartmán 

500 Kč

600 Kč

6 lůžkový apartmán

Stanovená cena pro hosty se zvyšuje

o 50 Kč za každé další lůžko / noc

Stanovená cena pro hosty se zvyšuje

o 50 Kč za každé další lůžko / noc

Uvedené ceny nezahrnují rekreační poplatek ve výši 15 Kč / dospělá osoba / noc, který je hrazen v hotovosti při ubytování. 

 

Odstupné

(1) V případě, že dojde ke zrušení ubytování ze strany objednatele, tzn. k jednostrannému odstoupení od ubytovací smlouvy, objednavateli se účtuje odstupné v procentuálním podílu z ceny ubytování bez DPH – stornopoplatek. Pokud objednavatel za sebe zajistí odpovídající náhradu, odstupné se nehradí.

(2) Výše odstupného pro výukové a rekreační středisko Karlov, rekreační středisko Křižánky a Rybniční zámeček v Lednici se stanovuje při zrušení ubytování:

a) do 1 měsíce 20%,

b) do 14 dnů 40%,

c) do 5 dnů 60%,

d) do 24 hod. 80%

z celkové ceny za ubytování. 

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může rektor na písemnou žádost objednavatele odstupné snížit nebo prominout.