Oddělení personální a sociální

Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 106
Fax: +420 545 135 106
E-mail: petra.cetlova@mendelu.cz
Vedoucí: Bc. Eva Sofková
Další informace: Zaměstnanci